Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2016.11.02. napjától

A jelen szerződéses feltételek az azok elválaszthatatlan mellékletét Ajánlat szerinti egyéb feltételekkel együtt rögzítik a Megrendelő és a Vállalkozó (a továbbiakban együttesen: Felek) közötti megállapodás feltételeit Kertész Dávid egyéni vállalkozó (székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Bányató u. 9/A.) szolgáltatásainak igénybevétele során. A Vállalkozó jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. Az Általános Szerződési Feltételeknek mindig a megrendelés leadásakor hatályos változata irányadó a Felek szerződésére.

A szerződéskötés folyamata: a Felek előzetes egyeztetéseinek megfelelően a Vállalkozó e-mailben megküldi a Megrendelő részére a szerződéses feltételeket magában foglaló Ajánlatát, a Megrendelő pedig annak elfogadását e-mailben visszaigazolja és elfogadja a szerződéses feltételeket. A szerződés írásbelinek minősül és azt a Vállalkozó iktatja, utólag hozzáférhető a Megrendelő részére. A szerződéskötés nyelve: magyar. A Megrendelő a hibás adatait e-mailben jogosult és köteles javítani.

A Vállalkozó adatai: Kertész Dávid egyéni vállalkozó (székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Bányató u. 9/A.; nyilvántartási száma: 50866331; adószáma: 67860715-1-33; bankszámlaszáma: 10700268-72466647-51100005; e-mail: info [kukac] artkontent [pont] com).

A vállalkozó weboldalának tárhelyszolgáltatója: Magyar Hosting Kft.; székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; e-mail címe: info@mhosting.hu; telefonszáma: +36 1 700 2323

A vállalkozás szerződés tárgya, teljesítés

 1. A Vállalkozó az Ajánlatban megjelölt feladatok elvégzésére vállal kötelezettséget a Megrendelővel kötött jelen vállalkozási szerződés alapján.
 2. A Felek rögzítik, hogy az Ajánlatban feltüntetett feltételek keretei között a Felek folyamatosan egyeztetnek egymással és a rögzített főbb szempontok mentén a Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint és elvárásainak megfelelően látja el a feladatokat.
 3. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja.
 4. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, de az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, továbbá az utasítás nem nehezítheti, és nem akadályozhatja a teljesítést, illetve nem teheti azt aránytalanul terhessé.
 5. A specifikáció módosításával vagy kiterjesztésével járó többletmunka kapcsán a Felek előzetesen megállapodnak a vállalkozói díj módosításában is. Felek megállapodnak, hogy eltérő megállapodás hiányában az ilyen munkálatok vonatkozásában az Ajánlatban meghatározott óradíjakkal számolnak el.
 6. Vállalkozó a mű elkészítése során egy változat készítésére (átadására) köteles az Ajánlatban megjelölt határidőn belül, valamint ennek a változatnak a Megrendelő igényei szerinti, a jelen szerződésben megjelölt számú módosítására.
 7. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által kért információt haladéktalanul megadni a Vállalkozó határidőben történő teljesítése érdekében. A Megrendelő (utasításokkal, észrevételekkel, tájékoztatással, stb.) késedelme a Vállalkozó számára előírt teljesítési határidőt arányosan meghosszabbítja. A Megrendelő által nem kellő időben megadott adatok, utasítások alapján történő többlet munkavégzés költségeit a Megrendelő köteles viselni.
 8. Átadás: Vállalkozó az elkészült műveket elektronikus formátumban adja át a Megrendelő részére adathordozón vagy a Megrendelő által megjelölt elektronikus elérhetőségre (így FTP szerver vagy e-mail) elküldve.
 9. Megrendelő az átadást követően köteles 5 munkanapon (átadás-átvételi eljárás) belül írásban vagy elektronikus úton igazolni a Vállalkozó teljesítését (teljesítési igazolás). Amennyiben a Megrendelő ezen határidőn belül nem tesz kifogást a teljesítés kapcsán, úgy a Felek a Vállalkozó teljesítését teljesítési igazolás nélkül is elfogadottnak tekintik.

A vállalkozói díj

 1. A jelen szerződésben foglalt feladatai maradéktalan teljesítése esetén a Vállalkozó az Ajánlatban feltüntetett, előzetesen a Felek által egyeztetett díjra – vállalkozói díjra – jogosult.
 2. A vállalkozói díj a szükséges anyagok és egyéb költségek összegét is tartalmazza a videókhoz használt zenei jogdíjak kivételével.
 3. A vállalkozói díj kifizetése a Vállalkozó részéről kiállított számla szerint, legfeljebb 8 napon belül történik meg.
 4. Ha valamely tételekre vonatkozóan bármilyen oknál fogva nem jön létre külön, kölcsönös, előzetes megállapodás, a Vállalkozó honlapján közzétett díjak, illetve az Ajánlatban megjelölt óradíjak az irányadóak és alkalmazandóak a Felek megállapodására.

A megrendelés teljesítéséhez szükséges feltételek

 1. Megrendelő vállalja, hogy megfelelő és a Vállalkozó által megkövetelt minőségben és időben a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtja azokat az anyagokat, amiket Vállalkozó a jelen szerződés alapján köteles felhasználni a megrendelés teljesítésekor (pl. képek, videó, grafika, logó, betűtípusok, zene). Megrendelő szavatol azért, hogy az általa átadott bármely anyagoknak a megrendelés teljesítéséhez történő felhasználását harmadik személy szerzői vagy egyéb joga nem akadályozza, illetve korlátozza. Amennyiben ezen anyagoknak a megrendelés teljesítéséhez történő felhasználását harmadik személy szerzői vagy egyéb joga akadályozza, illetve korlátozza, ezért a felelősség kizárólag Megrendelőt terheli.
 2. Azon anyagok esetében, amelyeket a Vállalkozó biztosít a Megrendelő részére a megrendelés teljesítéséhez (pl. Vállalkozó által kiválasztott képek, betűtípusok, szöveges és egyéb tartalom), a Vállalkozó vállalja, hogy ha az anyagok felhasználásához a szerzői vagy kapcsolódó jogi jogosultak engedélye szükséges, akkor amennyiben ez lehetséges, a felhasználási engedélyt Megrendelő számára megszerzi. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezen felhasznált anyagok a megrendelés teljesítésétől eltérő célokra nem használhatóak fel korlátlanul. A felhasználási jogokat illetően minden anyag esetében a rá vonatkozó licencszerződés az irányadó.

Az egyes munkákra vonatkozó külön feltétel

Grafikai munkák:

 • Minden grafikai munkánál alapvetően 3 módosítás ingyenes. Ennél több, illetve a munka jóváhagyását követő módosítási kérés külön megállapodás alapján van lehetőség. Teljes koncepcióváltás esetén a vonatkozó új vállalkozói díj egyedileg kerül meghatározásra.
 • Az adott grafikai megrendelés pontos méretét, (lehetőleg) korrektúrázott szövegezését, esetleges képanyagát a munka megkezdése előtt a Megrendelő köteles biztosítani.
 • A Vállalkozó látványterveket, illetve koncepciós vázlatot biztosít a Megrendelő részére, annak kiválasztását követően kezdődik a kivitelezés.
 • Ha a Megrendelő a forrásfájlra is igényt tart (.indd, .ai, PSD formátumok), felárat köteles fizetni, amelyet a Felek külön határoznak meg a vállalkozói díjon felül vagy annak nevesített részeként. A logók esetében a vállalkozói díj ezt a díjat automatikusan magában foglalja, egyéb esetben viszont nem.
 • Az átadást követően a Vállalkozó az elkészült nyersanyagot és az egyéb anyagokat 2 hónapig őrzi, azt követően törli.

Hanganyagok:

 • A vállalkozói díj tartalmazza a narrátor díját, a felvételkészítés díját és az utómunka (effektezés, háttérzene illesztés költéségét és a teljesen kész hangfájl átadása) költéségét. Egyéb feltételek tekintetében a Felek külön megállapodnak.
 • A Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt narrátorok hangmintái alapján köteles kiválasztani a számára megfelelőt.
 • Három módosítás ingyenes a megrendelés keretein és feltételein belül utómunkával, amennyiben az nem jár a szöveg újra történő felvételével, rögzítésével. Ennél több, illetve a munka jóváhagyását követő módosítási teljesítésre külön megállapodás alapján van lehetőség. Amennyiben a Megrendelő módosítási igénye alapján a szöveg ismételten rögzítésre kerül, annak a vállalkozói díja további 50%-a az eredeti vállalkozói díjnak.
 • Az átadást követően a Vállalkozó az elkészült nyersanyagot és egyéb anyagokat 2 hónapig őrzi, azt követően törli.

Fényképek és videók:

 • A Felek videók esetében a változatok számát és a videó hosszát előre rögzítik az Ajánlatban.
 • A Felek az átadandó képek hozzávetőleges számát előre rögzítik az Ajánlatban. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó nem vállalja nyers formátum, illetve valamennyi általa elkészített fénykép vagy további fényképek átadását. Ezek átadására a Felek külön megállapodására és külön díjazás ellenében köteles csak a Vállalkozó.
 • Három módosítás ingyenes a megrendelés keretein és feltételein belül. Ennél több, illetve a munka jóváhagyását követő módosítási kérés külön megállapodás alapján van lehetőség. Teljes koncepcióváltás és eltérő videó esetén a vonatkozó új vállalkozói díj egyedileg kerül meghatározásra.
 • A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megkövetelt formátumban átadni az egyes grafikai és zenei elemeket a Vállalkozó részére még a vágás megkezdése előtt.
 • A Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a felhasznált zenei anyagoknak nem minden esetben jogosultja, azok felhasználásához – a felhasználás módjától függően – a szerzők és szomszédos jogi jogosultak engedélyét kell beszereznie, amely adott esetben a Megrendelő részére többlet költséget, jogdíjfizetési kötelezettséget eredményezhet. A vállalkozói díj ezen költségeket nem foglalja magában. A Vállalkozó továbbá felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a zeneművek felhasználásával elkészített videóanyagok további felhasználása a Megrendelő felelőssége és e tekintetben a zeneművek felhasználásával kapcsolatos kötelezettségeit a Megrendelőnek tisztáznia érdemes az érintett felhasználás feltételei alapján.
 • Az átadást követően a Vállalkozó az elkészült nyersanyagot és egyéb anyagokat 2 hónapig őrzi, azt követően törli.

A Vállalkozó által készített művek szerzői jogai

 1. Vállalkozó az általa a jelen szerződés alapján elkészített, a Megrendelő részére átadott és a Megrendelő által kifizetett művekre vonatkozóan a saját nevében kizárólagos, területileg és időben korlátlan, harmadik személy részére átruházható, bármely módon és mértékben történő felhasználást magában foglaló jogot ad Megrendelőnek. E felhasználási jog ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza. A jogosultságokat a Megrendelő a vállalkozói díj maradéktalan megfizetésével szerzi meg.
 2. Vállalkozót, illetve alvállalkozóit mint szerzőt megilleti a nevének feltüntetéséhez és a közreműködésére utaláshoz való jog.

A szerződés hatálya, elállás a szerződéstől, kártérítés

 1. A szerződés az Ajánlat Megrendelő általi elfogadása napján hatályba.
 2. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. Felek megállapodnak, hogy eltérő megállapodás hiányában az elállásig eszközölt munkálatok vonatkozásában egyes elkészült fázisoknak megfelelően, ezen felül, illetve ennek hiányában pedig az Ajánlatban meghatározott óradíjak szerint, órakimutatás vagy ráfordítás hiányában a Vállalkozó választása esetén a teljesítési határidőből eltelt időnek megfelelően arányosan a vállalkozói díj alapján, továbbá a Vállalkozó oldalán felmerült költségek felszámításával számolnak el.
 3. A másik fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik fél jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést.
 4. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó szerződésszegéssel okozott felelőssége vonatkozásában – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget ide nem értve – a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a jelen szerződés szerinti bruttó vállalkozói díj mértékét. A Felek továbbá a következménykárokért való felelősséget kifejezetten kizárják.
 5. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó nem vállal felelősséget a technikai hiba kapcsán felmerülő adatvesztésért, illetve az abból eredő károkért.

Vegyes rendelkezések

 1. Adatkezelés: A Megrendelő által megadott személyes adatokat a Vállalkozó kizárólag a szerződés teljesítése érdekében és számlázási célból kezeli. A számlázáshoz felhasznált személyes adatokat a Vállalkozó 8 évig köteles megőrizni. Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a.
 2. A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez szükséges munkát a saját napi időbeosztásában és a saját eszközeivel végzi el, kivéve azon eseteket, melyek megkívánják, hogy a Megrendelő eszközeivel történjen a munkavégzés.
 3. A Vállalkozó vállalja, hogy a birtokába kerülő, a Megrendelőtől származó üzleti titkot és személyes adatokat bizalmasan kezeli.
 4. A Megrendelő hozzájárul, hogy a Vállalkozó a részére a jelen szerződés alapján végzett munkát referenciaként használja és így az elkészített művekre, valamint a Megrendelőre hivatkozzon.
 5. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.
 6. Vállalkozó vállalja, hogy ha a szerződés szerinti megrendelés teljesítéséhez más vállalkozókkal történő együttműködés szükséges, akkor a megrendelést ezen, a megrendelő által kijelölt vállalkozókkal együttműködve teljesíti.
 7. A Felek megállapodnak, hogy az egymás közötti kommunikációban hivatalosként elfogadják az elektronikus üzeneteket is és a jelen szerződés szerint megjelölt e-mail címekről érkező üzeneteket a felek teljes bizonyító erejű magánokiratként fogadják el.
 8. A Vállalkozó jogosult a teljesítés során alvállalkozó igénybevételére, akinek teljesítéséért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna el.
 9. Jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.